Pilot-workshop GewoonIK-Plus

De afgelopen paar jaar richtte GewoonIK zich op tienermeisjes. Zowel meisjes, ouders als leerkrachten gaven aan dat de meisjes niet alleen meer zelfvertrouwen hadden gekregen. De sfeer in de groep verbeterde en het pestgedrag verminderde.

Een klas bestaat niet alleen uit meisjes, dus werd het tijd om ook de jongens er bij te betrekken. Omdat jongens nu eenmaal anders in elkaar zitten dan meisjes, moest het project ‘GewoonIK’ de meisjes en jongens in hun eigen “taal” benaderen.

De Alfonsusschool durft het experiment aan met twee pilot-workshops, eentje in juni 2018 en eentje in januari 2019.