Laatste nieuws

Juli 2018: Binnenkort het laatste nieuws over alle nieuwe GewoonIK trajecten!

Terugkijken
Lees hier
 alles over o.a het succesvolle resultaat van onze crowdfundcampagne!

GewoonIK
Ons beeld van schoonheid wordt bepaald door de wereld om ons heen. Echter het ideaalbeeld dat bijvoorbeeld de media ons veelal voorschotelt, voldoet niet aan de werkelijkheid. Toch spiegelen jonge meisjes zich graag hieraan en dat leidt vaak tot onzekerheid en een niet-realistisch zelfbeeld. Echte schoonheid zit echter van binnen.

Het workshoptraject GewoonIK is bestemd voor jonge meiden van groep 8, de brugklas en de tweede klas van het voortgezet onderwijs, grofweg de groep van 11 tot 14 jaar. Vaak zijn deze meisjes onzeker over hun uiterlijk en zijn ze bang dat hun omgeving hun afwijst. GewoonIK werkt met hen aan hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. ‘Want iedereen is mooi en verdient het zichzelf te zijn'.


GewoonIK wordt mede mogelijk gemaakt door / ondersteund door: